Privaatsuspoliitika

Privaatsustingimused

Käesolevad privaatsustingimused on koostatud vastavuses isikuandmete kaitse määrusega (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679) ja isikuandmete kaitse seadusega ning rakenduvad HUPPA OÜ klientidele.

SHOP.HUPPA.EU isikuandmete vastutav töötleja on HUPPA OÜ (registrikood 10729506) asukohaga Männiku tee 101, Tallinn, tel. 6559507 ja e-kiri estonia@huppa.eu.

Privaatsustingimused on HUPPA ja kliendi vahel sõlmitavate lepingute lahutamatuks osaks ning sisaldab alljärgnevat infot:

 • millist tüüpi isikuandmeid me kogume;
 • miks ja mille alusel me teie isikuandmeid kogume;
 • kuidas me teie isikuandmeid käitleme;
 • teie õigused;
 • meie kontaktandmed, et saaksite teavet teie isiklike andmete töötlemisega seotud õiguste kohta ning saaksite neid õigusi kasutada.

Kasulikud mõisted

HUPPA kasutab neis reeglites allpool loetletud mõisteid:

klient – füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi osta HUPPA pakutavaid kaupu ja teenuseid või on mingil muul viisil HUPPA teenustega seotud.

andmesubjekt – füüsiline isik, kelle kohta on HUPPAl informatsiooni ja teavet, et isik tuvastada. Andmesubjektid on näiteks füüsilisest isikust kliendid, külastajad, päringute ja küsimuste/taotluste esitajad. Siin privaatsustingimustes nimetatud ka kui isik või klient.

isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta;

töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine, hävitamine.

Isikuandmed

HUPPA töötleb klientide isikuandmeid ainult seaduse ning siin privaatsustingimustes toodud alustel ja eesmärkidel. HUPPA töötleb alljärgnevaid klientide isikuandmeid:

 • nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • kauba kohaletoimetamise aadress;
 • pangakonto number;
 • kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
 • klienditoe andmed.

HUPPA kogub ülaltoodud andmeid erineval viisil:

 • Isiku poolt HUPPAale avaldatud andmed (tellimusel avaldatud andmed);
 • kaupade ja teenuse tasumisel saadavad andmed (kaardimakse teostamine, pangaülekandega seotud informatsioon jne).

Andmete töötlemise eesmärk ja alus

HUPPAal on seaduslik alus ja huvi, et töödelda kliendi või kliendi esindaja isikuandmeid koostöö ja kliendisuhte loomisel, kestel ja lõpetamisel ning säilitada kogu protsessi jooksul isikuga seotud andmed, sh säilitada andmeid seadusest tulenevate kohustuste täimiseks, nõuete esitamiseks ja õigusvaidluste pidamiseks.

HUPPA kogub ja töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikul alusel:

Isikuandmete töötlemise eesmärk

 

·        Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

·        Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

·        Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

·        Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

·        Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

 

·        Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

·        Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

·        Andmetöötlus toimub kliendi nõusolekul järgmiste tegevuste täitmiseks: turundus, teavitamine uutest toodetest ja kliendile huvipakkuvatest kampaaniatest.

Ligipääs isikuandmetele ja turvalisus

HUPPA tagab seadusega nõutud klientide andmete konfidentsiaalsuse turvalise säilitamise ning korraldab isikuandmete kaitse loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävimise eest.

Ligipääs isikuandmetele on vaid HUPPA seaduslikel esindajatel või selleks määratud töötajatel. Teatud isikuandmed võidakse edastada kolmandale isikule, st volitatud töötlejale, eesmärgiga täita lepingust ja seadusest tulenevaid kohustusi (vt andmete jagamine allpool).

HUPPA korraldab kogu teabe vahetuse turvalisel viisil, kasutades mitmekordseid personaalseid ligipääsu ja isiku tuvastamise koode ja turvalisi informatsiooni edastamise kanaleid, mistõttu ligipääse kolmandatel isikutel on takistatud ning andmete lekke risk on minimeeritud.

Küpsiste kasutamine

Kodulehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestab koduleht selle kasutaja (edaspidi kasutaja) seadmesse väikseid faile – nn küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille koduleht salvestab kasutaja arvutisse või mobiiliseadmesse, kui kodulehe kasutaja külastab teenusepakkuja veebilehte. See võimaldab veebilehel jätta meelde kasutaja toimingud ja eelistused (näiteks kasutajanimi, keel, teksti suurus ning muud sarnased eelistused kuvamisel) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea kasutaja neid iga kord uuesti sisestama, kui lehele tagasi tuleb või lehekülgi sirvib. Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on meie õigustatud huvi tagada kodulehe tehnilised funktsionaalsused ja toimimine vastavalt kasutaja eelistustele ja valikutele. Küpsised kehtivad tavaliselt lühikese perioodi jooksul (päev, nädal või kuu), mõnedel juhtudel võivad need kehtida kuni aasta. Võime kasutada küpsiseid ja küpsistele sarnaseid vahendeid teenuse pakkumiseks ja teenuse kvaliteedi täiustamiseks ning kasutajakogemuste parandamiseks. Küpsiseid võivad kasutada ka kolmandad osapooled, kelle teenuseid kasutame. Küpsiseid kasutatakse mitmetel põhjustel:

 • sisu ja reklaamide isikupärastamiseks,
 • sotsiaalmeediafunktsioonide pakkumiseks ning
 • kodulehtede kasutuse analüüsimiseks.

Võime ka oma sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüüsipartneritele edastada teavet selle kohta, kuidas kodulehte kasutatakse. Selliste küpsiste rakendamine ei ole otseselt vajalik kodulehe toimimiseks, kuid see tagab parema sirvimiskogemuse. Küpsised võib kas kustutada või blokeerida, kuid sellisel juhul ei pruugi kõik kodulehe funktsioonid toimida nii, nagu ette nähtud. Küpsised aitavad meil oma teenuseid paremini pakkuda.

Küpsiste kontrollimine. Kasutaja võib küpsiseid kontrollida ja/või kustutada vastavalt oma soovile (vt. www.youronlinechoices.com/). Kasutaja võib kustutada kõik juba arvutis olevad küpsised ning küpsised mis tahes ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid (kui veebilehitseja seda võimaldab) või lõpetades kodulehe kasutamise. Ole teadlik, et teatud kodulehe funktsioone saab pakkuda vaid küpsiseid kasutades ja kui sa loobud küpsistest, ei pruugi need funktsioonid sulle kättesaadavad olla. Saad keelata küpsised oma brauseri seadetes või külastades veebilehti:

 Google Analytics. Me võime kasutada Google Analytics´it, veebianalüüsi teenust, mida pakub Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid selleks, et analüüsida, kuidas kasutaja kodulehte kasutab. Nagu ülalpool juttu oli, saab kasutaja küpsiste salvestamise kasutaja arvutisse veebilehitseja sätetega keelata, kuid sel juhul ei saa kasutaja kodulehekülje kõiki funktsioone täies ulatuses ka kasutada. Kasutaja võib igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analytics´i poolt. Selleks peab kasutaja järgmiselt veebisaidilt vastava veebilehitseja lisa alla laadima: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Enam teavet leiab, kui tutvuda Google Analytics andmetöötluse reeglitega: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 Kodulehe logid. Server, mis majutab meie kodulehte, võib salvestada päringuid, mida kasutaja serverile teeb (veebiaadress, mida kasutaja avab, kasutaja poolt kasutatav brauser ja seade, IP aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel selleks, et tagada kodulehe toimimine ja turvalisus ning selgitada välja turvaintsidente.

Andmete jagamine

HUPPA edastab kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, kui see on nõutav seadusega, vajalik HUPPA töö korraldamiseks või seadusest tulenevate kohustuste või õiguste teostamiseks või muul seaduslikul alusel. Volitatud töötlejatele esitatud isikuandmeid töödeldakse seaduses toodud alustel ning ainult vajalikus mahus.

HUPPA edastab isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Volitatud töötlejad eesmärgiga korraldada HUPPA tööd (nt raamatupidamisteenuse pakkujale, IT-süsteemide haldajale, nt kliendiprogrammi haldur, majandustarkvara, raamatupidamistarkvara, arhiveerimisteenus jne), lisaks veebipoe klienditugi ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;
 • Ametiasutused (õiguskaitseorganid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notaribürood, kohus, Maanteeamet jne);
 • Kaupade müügi, teenuste osutamise ja kliendiga sõlmitud lepingu täitmisega seotud kolmandad isikud – transpordi- ja kullerteenuse pakkujad, maksevahendajad, side-, IT- ja postiteenuse osutajad, reklaami- ja turundusspetsialistid;
 • Õigusnõustajad, finantsnõustajad, kindlustusandjad;
 • Nõudeõiguse loovutamise korral uus võlausaldaja.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu (EL) – Edastame teie isikuandmeid väljapoole EL-i ja säilitame neid seal ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas andmete saajale, kes on: i) riigis, kus on isikuandmete kaitse tagatud adekvaatsel; või ii) kuulub meetme alla, mis täidab EL-i nõudmised isikuandmete edastamise kohta väljapoole EL-i.

Isikuandmete säilitamine ja aeg

HUPPA ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on vajalik vastavate andmetega seonduvate eesmärkide täitmiseks, sh õigusaktides sätestatud andmete säilitamiskohustuse täitmiseks.

 • Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks;
 • Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
 • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni;
 • Kliendilepingust tulenevat teavet säilitatakse kolm aastat;
 • Seadusest tulenevate raamatupidamise alusdokumente ja andmeid säilitatakse seitse aastat;
 • Nõusoleku alusel saadud infot hoitakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kliendil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta esitades sellekohane teade HUPPA esindusele e-maili teel või füüsiliselt kohapeal. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Kliendi õigused

Seoses HUPPAs isikuandmete kaitse korraldamisega on kliendil alljärgnevad õigused:

 • tutvuda isikut puudutava informatsiooniga ning vajadusel saada koopia andmetest;
 • nõuda aegunud või vigaste andmete parandamist;
 • nõuda andmete kustutamist või töötlemise lõpetamist, kui andmete säilitamiseks või töötlemiseks ei ole enam seaduslikku alust ning kui isiku andmete säilitamine ei ole enam andmete töötlemiseks vajalik;
 • nõuda andmete ülekandmist kolmandale isikule;
 • õigus esitada kaebus järelevalveasutusel.

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi HUPPA veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine.Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kustutamine. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise periood.

Ülekandmine. E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated. E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises/jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Kui kliendil on kahtlus tema isikuandmete vääras kasutamises, tuleb sellest koheselt teavitada HUPPA kliendituge: mustika@huppa.eu, tel: +372 6559507

______________________

HUPPAl on õigus privaatsustingimusi uuendada ja muuta. Muudatused tehakse klientidele nähtavaks HUPPA veebilehel.