Ostujuhend

E-POE KASUTUSLEPING

 • 1. E-pood
 • 2. Üldsätted
 • 3. Tooted ja ostu sooritamine
 • 4. Hinnad
 • 5. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused
 • 6. Lepingust taganemine
 • 7. Tagastusõigus
 • 8. Pretensioonide esitamine
 • 9. Isikuandmed
 • 10. Vastutus
 • 11. Erimeelsused
 • 12. Kasutustingimused

Huppa OÜ, registrikoodiga Nr: 10729509, aadress Männiku tee 101, Tallinn 11215 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab Huppa OÜ e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

1.1 Huppa OÜ e-pood (edaspidi e-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.

2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.

3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 16 aastane.

3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel.

3.7 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.8 Müük toimub siis, kui Teenuse kasutaja saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine  

3.9 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile „Lisa korvi“.

3.10. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule „Salvesta koguse muudatused“. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile „Telli”. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.11. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule „Esita tellimus”.

3.12. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.13. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Huppa OÜ arvelduskontole.

4. HINNAD

4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.2. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

5.1 Tarneviiseid on järgmised – SmartPOST pakiautomaat või Omniva pakiautomaat ja Eesti Post postikontorid.

5.4 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Teenuse kasutajale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Teenuse kasutajaga.

6. LEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil mustika@huppa.eu E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.

6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.

6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

 

7. TAGASTUSÕIGUS

7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.

7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne ja kasutamata.

7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile mustika@huppa.eu

7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist.

7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.

7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.

7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.5 toodud tingimustele, siis on Teenuse osutajal õigus nõuda asja väärtuse vähenemise hüvitamist Teenuse kasutajalt.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Huppa OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

 

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Teenuse kasutajale.

9.3 Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalist SSL andmesidet, ja MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

9.4 Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Kaardikeskuse (Pankade Kaardikeskuse AS www.estcard.ee) turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Kaardikeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Kaardikeskuses paiknevas serveris.

9.5 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

9.6 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.

9.7 Isikuandmeid töötleb Huppa OÜ, Männiku tee 101, 11215 Tallinn, registrikood Reg.Nr: 10729506

9.8 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

9.9 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

9.10 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

9.11 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

9.12 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

9.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.

9.14 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

10.3 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun HUPPA E-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.


Tootele pretensioonide esitamise tingimused:

1. Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
2. Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta parandamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali-ja tootmisvead ning töö maksumus. Kui kauba parandamine ei ole võimalik või ebaõnnestub või tarbijale tekitatakse olulisi ebamugavusi, võib tarbija lepingust taganeda.

(VÕS § 223)

3. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
4. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
5. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
6. Huppa OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

 • normaalsest kulumisest
 • ebaõigest kasutamisest või hooldamisest;
 • välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
 • kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel või hooldamisel.

7. Huppa OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid toote parandamine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tootjalt toote parandus.
8. Kui tarbija ei nõustu Huppa OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

 • tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
 • puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel;
 • Huppa OÜ on puuduse eest vastutav.

9. Esimese 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral peab eraklient tõendama seda, et: tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); puudus või selle põhjus ilmnes esimese 6 kuu jooksul (klient pöördus Huppa OÜ poole 6 kuu jooksul alates puuduse teada saamisest).
10. Kui Huppa OÜ on andnud tootele müügigarantii, siis tagab Huppa OÜ puuduste kõrvaldamise kooskõlas müügigarantii tingimustes tooduga.
11. Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.


MAKSED

Tellimuste eest saab tasuda Visa ja MasterCard deebet- ja krediitkaartidega, Eesti pangalinkidega
(Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Krediidipank, LHV).

Makse teostamine toimub väljaspool HUPPA OÜ e-poe keskkonda Maksekeskuse AS teenusepakkuja poolt turvalises maksekeskkonnas.
HUPPA OÜ e-poel puudub ligipääs Kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

vt: ostujuhend


TARNED

HuppaOutlet e-pood tarnib kaupa ainult Eestisiseselt.

Tooted tarnitakse kliendile Omniva või Itella pakiautomaati. Samuti Eesti Posti postkontoritesse.

Kohaletoimetamise tasu:

 • Omniva pakiautomaat 3.00€
 • Itella pakiautomaat: 3.00€
 • Eesti Posti postkontor: 3.00€

Üle 30€  tellimustele on kohaletoimetamine tasuta.

Tellimused töödeldakse ning postitatakse reeglina samal või järgmisel tööpäeval. Tellimuse kohalejõudmine sõltub postiteenistustest.


TAGASTAMINE

 • Tooteid saab tagastada 14 päeva jooksul peale saadetise kättesaamist.
 • Tagastamise saatekulud tasub klient.
 • Aktsepteerime tagastust ainult juhul, kui toode on kasutamata, sellel on küljes originaalsildid.
 • Kuni paki vastuvõtmiseni ei saa HUPPA OÜ toodete eest vastutust võtta, seetõttu soovitame tagastamisel valida tähitud post.
 • Säilitage postitamisel saadav dokument postitamise tõestamiseks.

 

Tagastusaadress:

HUPPA OÜ
+372 659 2414
Männiku tee 101
11215 Tallinn

Kui leiate, et teile saadetud toode ei ole kvaliteetne, tagastage see meile viivitamatult. 
Mittekvaliteetse toote korral tagastame teile nii toote väärtuse kui postikulud.

HUPPA OÜ poolt vale toote saatmise korral tagastame teile nii toote väärtuse kui lähetuskulud niipea, kui võimalik, kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul.

Tagastamiseks saada e-kiri aadressile mustika@huppa.eu, millele märgi tellimuse nr, tagastatavad tooted, kogused ning nimeta tagastuse põhjused. 
Palun lisa e-kirjale oma nimi ja kontaktandmed.

RAHA TAGASTAMINE

Tagastame teile toodete väärtuse, lähetus- ja postikulud tagastamisele ei kuulu. Raha tagastame samale arvelduskontole, millelt toimus laekumine. Tagastatava summa tagastame niipea, kui võimalik ent mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul.