Grąžinimas ir keitimas

Grąžinimas ir keitimas

 • Pateikęs užsakymą pirkėjas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudaryto sandorio per 14 dienų.
 • Teisės atsisakyti neturi pirkėjas, kuris yra juridinis asmuo.
 • Grąžinama prekė turi būti be defektų, visiškai sukomplektuota ir nenaudota.
 • Jei prekė buvo naudojama kitais tikslais nei nurodyta pagal prekės paskirtį, jos charakteristikas ir funkcionalumą, arba prekė turi naudojimo ar nusidėvėjimo požymių, internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžinamą sumą atsižvelgdama į prekės vertės sumažėjimą.
 • Norint grąžinti prekę, būtina adresu lithuania@huppa.eu išsiųsti laisvos formos elektroninį laišką ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekės gavimo momento.
 • Grąžinant prekę išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinimo priežastis – grąžinama prekė neatitinka užsakytosios (pavyzdžiui, netinkama arba brokuota prekė).
 • Gavusi grąžinamą prekę, internetinė parduotuvė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prašymo atsisakyti sutarties gavimo, grąžina visus iš pirkėjo pagal sutartį gautus mokėjimus.
 • Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti mokėjimus, kol nebus grąžinta prekė, kuri yra sutarties dalykas, arba kol pirkėjas nepateiks įrodymų, kad minima prekė išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyks anksčiau.
 • Jei pirkėjas vienareikšmiškai pasirinko kitą nei pigiausą internetinės parduotuvės siūlomą įprastą pristatymo būdą, internetinė parduotuvė neturi grąžinti pirkėjui išlaidų, viršijančių įprastas pristatymo išlaidas.
 • Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir pareikalauti, akd pirkėjas grąžintų prekę, jei dėl klaidos internetinėje parduotuvėje prekių kaina buvo nurodyta kur kas mažesnė nei rinkos kaina.

Teisė pateikti pretenziją

 • Internetinė parduotuvė yra atsakinga už sutarties sąlygų nesilaikymą ar pirkėjui parduotų prekių trūkumus, kurie jau buvo prekių pardavimo metu ir kurie bus nustatyti per ne daugiau kaip dvejus metus nuo prekių perdavimo pirkėjui momento. Iš šio laikotarpio per pirmuosius šešis mėnesius nuo prekės perdavimo pirkėjui dienos laikoma, kad trūkumas jau buvo prekių perdavimo metu. Internetinės parduotuvės pareiga paneigti atitinkamą prielaidą.
 • Radęs defektą, pirkėjas turi teisę ne vėliau kaip per du mėnesius kreiptis į internetinę parduotuvę elektroniniu laišku adresu lithuania@huppa.eu .
 • Internetinė parduotuvė neatsako už defektus, kurių atsirado prekę perdavus pirkėjui.
 • Jei internetinėje parduotuvėje įsigytos prekės turi defektų, už kuriuos atsako internetinė parduotuvė, tuomet internetinė parduotuvė pataiso arba pakeičia brokuotą prekę. Jei prekės neįmanoma suremontuoti arba pakeisti, internetinė parduotuvė grąžina pirkėjui visus mokėjimus, susijusius su prekės pardavimu.
 • Internetinė parduotuvė atsako į vartotojų pateiktus skundus raštu arba tokia forma, kurią galima atkurti raštu, per 14 dienų.