VEIKALS

Meklēšanas rezultāti

Pilna meklēšana
Prece veiksmīgi pievienota grozam!

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Pamatojoties uz stājošies spēkā 25.maija 2018.gada vispārējo datu aizsardzības regulu Nr. 1016/679,Vispārīgā datu aizsardzības regula (GDPR jeb General Data Protection Regulation) HUPPA LV SIA (Zemitāna iela 9, Rīga, Latvija, LV1012, uzņ. reģ. Nr. 40103206889) ir ieviesusi personas datu apstrādes principus, aprakstot kāpēc, kā un kādi fizisko personu dati tiek vākti un apstrādāti, noformējot pasūtījumu mūsu interneta veikalā www.shop.huppa.eu/lv

Ar doto privātumu politiku mēs apliecinām savu atbildību par personas sniegto privāto datu aizsardzību un neizpaušanu, stingras konfidencialitātes ievērošanu.

Personas dati ko pircējs norāda mūsu mājas lapā ir:

Personas datu apstrādes mērķis:

Personas datu apstrādātājs un pārzinis

SIA HUPPA LV (Zemitāna iela 9, Rīga, Latvija, LV1012, uzņ. reģ. Nr. 40103206889)

Personas datu saņēmējs

SIA HUPPA LV apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu, atbilstoši Regulai un spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai. Esot likumīgam pamatam, HUPPA LV SIA klientu personas datus var nodot valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma atbilstoši Regulai un uz pieprasījuma brīdi spēkā esošai Latvijas Republikas likumdošanai.

Ar preču piegādi saistīto informāciju (vārds, uzvārds, piegādes adrese un telefona numurs) uzņēmumiem, kas sniedz SIA HUPPA LV preču piegādes pakalpojumus, lai piegādātu pasūtījumu fiziskai personai, ja persona ir norādījusi pasūtījuma piegādes adresi un ir piekritusi datu nodošanai piegādes kompānijai.

Klientam ir tiesības jebkurā laikā saņemt informāciju par saviem personas datiem un ar tiem iepazīties, pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt savu personas datu izlabošanu, pieprasīt savu personas datu ierobežošanu, pieprasīt savu personas datu izdzēšanu, pieprasīt savu personas datu pārnešanu, kā arī tiesības, kas saistītas ar automatizēto apstrādi, tiesības saņemt uzraudzības iestādes sniegto novērtējumu. Turklāt klientam ir tiesības atsaukt savu agrāk doto piekrišanu personas datu apstrādei. Lai saņemtu informāciju un iepazītos ar saviem personas datiem, klientam jānosūta attiecīga satura pieprasījums uz e-pastu latvia@huppa.eu

Atbildīgais personas datu apstrādātājs var sūtīt klientam jaunumu ziņojumus, t. sk., klientu apmierinātības aptaujas un piedāvājumus, ar klienta e-pasta adreses vai īsziņu (SMS) starpniecību – tikai tādā gadījumā, ja klients tam piekritis.

Klientam ir iespēja jebkurā laikā atteikties no piedāvājumu un jaunumu ziņojumu saņemšanas, pieslēdzoties tīmekļa vietnes www.huppa.eu pašapkalpošanās sadaļai vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu latvia@huppa.eu, vai sekojot saņemtajā e-pasta vēstulē sniegtajiem norādījumiem.

Klientam ir iespēja jebkurā laikā iepazīties ar saviem personas datiem un daļēji vai pilnībā tos mainīt, pieslēdzoties tīmekļa vietnes www.huppa.eu pašapkalpošanās videi vai nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu info@huppa.eu. Klients var arī pieprasīt savu personas datu izdzēšanu, nosūtot attiecīgu rakstisku pieprasījumu uz e-pastu info@huppa.eu.

Atbildīgais personas datu apstrādātājs mainīs un/vai izdzēsīs klienta datus pēc tam, kad būs noteikta klienta identitāte.

Gadījumā,  ja personas datu apstrāde notiek, īstenojot jaunu mērķi, kas atšķiras no tā, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, vai apstrādes veikšanai nav saņemta datu subjekta piekrišana, SIA HUPPA LV rūpīgi izvērtē šīs jaunās apstrādes pieļaujamību. Nosakot, vai personas datu apstrāde, īstenojot jaunu mērķi, saskan ar to, kuram personas dati sākotnēji tika iegūti, SIA HUPPA LV cita starpā ņem vērā:

×

Pievienojieties Huppa informācijas lapai un nākamajam pirkumam saņemiet 10% atlaidi!

  • Huppa sociālajos medijos
  • Pa radio
  • Google
  • No paziņām

Apstiprinu, ka esmu iepazinies ar Huppa privātuma aizsardzības noteikumiem.